„10 Prawd…” i „Deklaracja…”

10 Prawd o świecie elektronicznym

 1. Świat elektroniczny jest alternatywną rzeczywistością w stosunku do świata fizycznego.
 2. Świat elektroniczny jest światem człowieka, zdolnym przyjąć wnoszone tam człowieczeństwo, zawiera ludzkie emocje i uczucia oraz wartości duchowe.
 3. Świat elektroniczny to rzeczywistość dla przemieszczenia wszelkiej aktywności życiowej człowieka, jest źródłem autokreacji i kreacji, własnych poszukiwań i ekspresji.
 4. Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym.
 5. Świat elektroniczny może być przedmiotem wyborów egzystencjalnych, ludzkich decyzji dotyczących rzeczywistości, w której ludzie pragną przeżywać swoje życie.
 6. Świat elektroniczny jest immaterialny, posiada przestrzeń odmienną od świata fizycznego.
 7. Świat elektroniczny powiększa swoje możliwości wraz z rozwojem technologii.
 8. Świat elektroniczny ewoluuje szybciej niż świat fizyczny, wpływając na ewolucję człowieka.
 9. Świat elektroniczny nie jest symulacją i nie ma w nim miejsca na symulację.
 10. Świat elektroniczny to rzeczywistość, gra pozostaje w świecie fizycznym.

Sidey Myoo

Deklaracja moralności dla człowieka w świecie elektronicznym

 1. Twoja elektroniczna tożsamość posiada Twoje sumienie.
 2. Wkraczając do elektronicznego świata, wkraczasz do świata, w którym istnieją rzeczywiste, obiektywne wartości moralne.
 3. Przybierając Imię Sieciowe otrzymujesz niespotykaną w świecie fizycznym wolność i przyjmujesz odpowiedzialność za swój elektroniczny, moralny portret.
 4. Współistniejące z Tobą inne elektroniczne tożsamości są prawdziwymi ludźmi.
 5. Twoje czyny w świecie elektronicznym będą pociągały rzeczywiste konsekwencje, czasem oddziałujące szerzej niż w świecie fizycznym.
 6. Czyniąc zło w świecie elektronicznym ranisz drugiego człowieka duchowo, nie fizycznie.
 7. Elektroniczna tożsamość może zmienić człowieka w świecie fizycznym, być źródłem dla doświadczenia własnego istnienia.

Sidey Myoo