Elektroniczna rzeczywistość

…kiedy mam obraz pióra, rozumiem, że to obraz pióra, ale kiedy mam do czynienia z wykreowanym elektronicznie piórem, nie traktuję go jak obraz lub symulację, ale jak elektroniczny byt: pióro i możliwość pisania stają się rzeczywiste.

Sidey Myoo, Ontoelektronika