Academia Electronica

Academia Electronica (Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ) to ważne dla mnie miejsce, które powołałem do istnienia w 2007 i z którym związałem się ze względu na wyznawane poglądy filozoficzne, dotyczące rzeczywistości elektronicznej, jako rodzaju rzeczywistości człowieka powstałej na gruncie technologii oraz wieloletnie kontakty międzyludzkie. W Second Life prowadzę zajęcia dydaktyczne, uczestniczę we wspólnie organizowanym życiu akademickim, oraz mam od lat bliskich znajomych, wśród których są i tacy, z którymi nigdy nie spotkałem się w świecie fizycznym, choć prowadziłem z nimi niejednokrotnie ważne, osobiste rozmowy. Część z tych osób ma zasadniczy wpływ na istnienie i działanie Academii, szczególnie Neutrinka Lisle i Dex Euromat, ale w historii  Academii było takich osób o wiele więcej, przez co w sposób oczywisty można stwierdzić, że Academia Electronica rozwijała się i istnieje dzięki zaangażowaniu polskiej społeczności Second Life, stając się przy tym otwartym, wspólnym miejscem – uniwersytetem w środowisku graficznym 3d. Podstawą działalności akademickiej jest akceptacja Academii przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wspiera jej istnienie.

Rozwijające się życie akademickie obejmowało kursy (od 2008) i pojedyncze wykłady prowadzone przez naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy. Przeprowadzono tu pierwsze w Polsce w otwartej Sieci obrony: doktoratu (2012), magisterium (2012) i egzamin licencjacki (2015). Bot przeprowadza egzaminy testowe, jak również prowadzona jest działalność wystawiennicza w galeriach sztuki, czasami także toczy się nocne życie polegające na uczestnictwie w koncertach muzycznych.

Academia Electronica nazwana została laboratorium humanistyki, gdyż jest nieustającym doświadczeniem dotyczącym zjawisk powstających w wyniku zapośredniczenia człowieka do alternatywnej, elektronicznej rzeczywistości. Jestem przekonany, że pojęcia takie, jak: rzeczywistość, elektroniczny byt,  materia elektroniczna (immateria), immersja, teleobecność lub telematyczność, wymagają akademickiego, filozoficznego wglądu, co łączy się z przenoszeniem szeregu aktywności człowieka, w tym uniwersyteckiej, do Sieci.