Konferencje, kongresy, wykłady

Konferencje międzynarodowe

 1. Qualitative Understanding of Information in Aesthetics, konferencja Summer School Imatra/Toronto”, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Semiologiczny (ISI), 10-13.06.1995, Imatra, Finlandia.
 2. „The 14th  Annual Meeting of the Semiotic Society of Finland”, zorganizowane przez Finlandzkie Towarzystwo Semiotyczne, 16-18.06.1995, udział w dyskusji panelowej przy okrągłym stole.
 3. Ontoelectronics. An Introduction, XVII International Aesthetics Congress Aesthetics Bridging Cultures, zorganizowany pod patronatem International Association for Aesthetics, 9-13.07.2007, w Ankarze.
 4. From the Image of a Person to Its Electronic Incarnation, The 14th International Symposium on Electronic Art ISEA 2008, 25.07-3.08.2008, w Singapurze.
 5. From the picture of Nenuphars to immersion of a hand in the electronic pond, XVIII International Aesthetics Congress Diversity of Aesthetics, zorganizowany pod patronatem International Association for Aesthetics, 9-13.08.2010, w Pekinie.
 6. …When the Net Became Our Reality, wykład plenarny na IV Central European Communication Forum 2011 Media in Future – Future in Media, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 5.05.2011. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 7. We are the Performers Artists – what the performance is? Międzynarodowe seminarium Interactions, zorganizowane przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie oraz Galerię Oda, 5.05 – 7.05.2013, Piotrków Trybunalski. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 8. Sesja panelowa Cyberaesthetics the phenomena of an electronic art, 19 International Aesthetics Congress „Aesthetics in Action”, zorganizowany przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem International Association for Aesthetics (IAA), 21-27.07.2013, w Krakowie.  Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 9. The Future Existence of a Human in Multitude Technological Worlds, referat plenarny, międzynarodowa konferencja 10th Cracov Cognitive Science Conference – Technology, zorganizowana przez  Uniwersytet Jagielloński, 12-13 maja 2018, Kraków. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.

Konferencje ogólnopolskie

 1. Duch przedmiotów industrialnych opanowuje nasz wiek, ogólnopolska konferencja estetyczna Estetyka a ekologia, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 1992.
 2. Ingardenowska koncepcja dzieła sztuki na gruncie analizy systemowej, ogólnopolskie seminarium estetyczne Roman Ingarden – problemy i perspektywy, zorganizowane przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, maj 1993.
 3. Sztuki koń trojański, ogólnopolska konferencja estetyczna Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 1994.
 4. Natura dzieła sztuki w aspekcie systemowego ujęcia sytuacji estetycznej, ogólnopolska sesja naukowa Język, system, styl, forma, zorganizowana przez Katedrę Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, grudzień 1994.
 5. Struktura sytuacji estetycznej według Marii Gołaszewskiej, ogólnopolska konferencja Estetyka sensu largo, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wrzesień 1997, w Krakowie.
 6. Kategorie estetyki w sztuce multimediów, ogólnopolska konferencja Estetyka a nowe media, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 1998, w Krakowie.
 7. Propaganda przełomu wieków, ogólnopolska konferencja Estetyka reklamy: reklama w rzeczywistości – rzeczywistość w reklamie, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 2001, w Krakowie.
 8. Idealizm matrycy, ogólnopolska konferencja Estetyka wirtualności, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 2004, w Krakowie.
 9. Człowiek w przestrzeni technologicznej głębi, ogólnopolska konferencja Perspektywa badań nad kulturą i ich znaczenie dla formuły studiów kulturoznawczych, zorganizowana przez Instytut Teorii Literatury i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, 18-19.04.2005, w Łodzi.
 10. Ontoelektronika rzeczywistości elektronicznego realis. Wprowadzenie, ogólnopolska konferencja Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, zorganizowana przez Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk i Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-26.10.2005, w Krakowie.
 11. Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis. Zanurzenie, I Polski Kongres Estetyczny wizje i re-wizje, zorganizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Estetyczne, 21-24.09.2006, w Krakowie.
 12. Od obrazu człowieka do elektronicznego wcielenia. Uobecnienie, międzynarodowa konferencja Interfejsy sztuki, zorganizowana przez Katedrę Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki, w Krakowie, 7-9.12.2007. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 13. Sztuka elektronicznej materii, konferencja „Ars Electronica 2008”, zorganizowana przez Koło Naukowe Medioznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, 18.01.2008, w Krakowie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 14. Elektroniczna antroposfera. Interaktywność jako właściwość świata człowieka, ogólnopolska konferencja Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona, zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 5.04.2008, w Poznaniu. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life (pierwszy zdalny udział w konferencji).
 15. Dzieło sztuki w przestrzeni elektronicznej – sztuka Sieci, VIII Zjazd Filozoficzny, zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej, 15-20.09.2008, w Warszawie.
 16. Krótka historia światła, ogólnopolska konferencja Materia sztuki, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19-20.05.2008, w Krakowie-Przegorzałach. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 17. Elektroniczny autoportret, ogólnopolska konferencja Dni nowych mediów. Kody McLuhana, zorganizowana przez Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, w 20-22.11.2008, w Katowicach.
 18. Digitalna inwazja, Festiwal Sztuki Digitalnej, digital_ia.08, zorganizowany przez Klub 13 Muz, 27–30.11.2008, w Szczecinie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life, wraz z dwukierunkową transmisją obrazu.
 19. Umysł usieciowiony – „przeprogramowanie” człowieka, ogólnopolska konferencja Interaktywne media sztuki, zorganizowana przez Katedrę Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 5-6.12.2008. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 20. Od mimesis i symulacji do elektronicznego realis, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Granice Kultury, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, 15-17.10.2009, w Cieszynie.
 21. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online, VI konferencja Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowana przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA), 19.11.2009, w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 22. Uniwersalizm komunikacji w środowisku elektronicznym, ogólnopolska interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Od liberatury do e-literatury, zorganizowana przez Katedrę Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, 23-24.11.2009, w Kamieniu Śląskim. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 23. Digitalny nauczyciel, digitalny uczeń…, Festiwal Sztuki Digitalnej digital_ia.09, zorganizowany przez Klub 13 Muz, 26-28.11.2009, w Szczecinie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 24. Od obrazu Nenufarów do zanurzenia ręki w realis elektronicznego stawu, II Polski Kongres Estetyki Konteksty sztuki – konteksty estetyki, zorganizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Towarzystwo Estetyczne, 21-23.09.2010, w Warszawie.
 25. Od e-learningu do e-akademicyzmu, ogólnopolska konferencja Internet – Nowe Media – Kultura 2.0. perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji, zorganizowana przez Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, 5-6.11.2010, w sl-UMCS, Second Life.
 26. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online, 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 23-24.2011. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 27. Sieć – laboratorium humanistyki, konferencja Nauka ludzka rzecz, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie naukowe Collegium Invisibile, 16-17.03.2012, w Krakowie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 28. Second Life – wirtualna przestrzeń otwarta dla uniwersytetu, konferencja Nauka 2.0 – więcej niż Internet!, zorganizowana przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Uniwersytet Jagielloński, w ramach działalności Forum Nowej Nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego,04.2012, w Krakowie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 29. Zaklinacze czasu, ogólnopolska konferencja Powrót modernizmu?, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 19-20.04.2012, w Kazimierzu Dolnym. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 30. …chodźmy lepiej zapytać robota (wstęp do technoantropologii), IX Zjazd Filozoficzny, zorganizowany przez Uniwersytet Śląski i Politechnikę Śląską, 17-21.09.2012, w Wiśle. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 31. przemieszczając się po przestrzeniach człowieka, ogólnopolska konferencja estetyczna Estetyka jako narracja i metanarracja, zorganizowana przez Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Estetycznego, 27-28.09.2012 w Gdańsku. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 32. Uniwersytet 3d (Vol. 1), 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 28-29.09.2012. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 33. Szkoła 3d (Vol.2), VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Media a edukacja, zorganizowana przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5-6.10.212. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 34. Perypatetycka edukacja w sieci, ogólnopolska konferencja Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet-nowe media-Kultura 2.0, organizowana przez Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, 25-26.10.2012, Lublin. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 35. ^bio_contact: Digital_ia bio_kinetic_tech_art festiwal, udział w panelu dyskusyjnym: Bio art oraz sztuka techno naukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, 25-27.01.2013, Klub 13 Muz, Szczecin. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 36. Co to są Intermedia?, konferencja Intermedia, zorganizowana przez Wydział Intermediów ASP w Krakowie, 1.02.2013.
 37. II Zjazd Kulturoznawczy – Więcej niż obraz, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, 19-21.09.2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Udział w dwóch panelach dyskusyjnych: Obrazy nomadyczne i Transformacja, transgresja i hybrydyczność w sztuce nowych mediów oraz Kulturoznawstwo cyfrowe (drugie wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life).
 38. Jaki dzisiaj dzień tygodnia? konferencja Ars Independent – Międzynarodowy Festiwal Filmowy, zorganizowana przez Katowice – Miasto Ogrodów, 20-29.9.2013, Katowice. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 39. Intermedia 3d, konferencja Intermedia – metodyka i przestrzeń dla intermediów, zorganizowana przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 3.10.2013, Kraków. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 40. Technofaktor, konferencja Filozofia Technologii zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4-5.10.2013, Kraków. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 41. Academia awatarów, konferencja Współczesna Psychologia Mediów, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 14-15.11.2013, Kraków. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 42. O elektronicznym postępie – przekraczanie granic, ogólnopolska konferencja Od idei postępu do idei kryzysu, organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 27–28 stycznia 2014, Lublin. Wystąpienie było zdalne poprzez połączenie z Academia Electronica w Second Life.
 43. Balansując pomiędzy Sztuką a Nauką, konferencja Intermedia – program, zorganizowana przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 17.02.2014, Kraków.
 44. Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica), 24. ogólnopolskie sympozjum naukowe Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 26-27.10.2014, Kraków. Wystąpienie było zdalne poprzez połączenie z Academia Electronica w Second Life.
 45. Organizacja roku akademickiego w Sieci – kilka drobnych spraw, ogólnopolska konferencja Filozofia technologii II. I cóż po edukacji w czasach technologii, zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10.10.2014, Kraków. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 46. Nie pisz, nie mów, nie spotykaj się …zaloguj się!, ogólnopolska konferencja Komunikacja Wielomedialna, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Estetyczne i Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 14-15.11.2014, Kraków. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 47. Acadeami Electronica: overview, ogólnopolska konferencja Otwarta edukacja i wolne implementacje w nowoczesnej szkole, zorganizowana przez Centrum Dydaktyki Cyfrowej, Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata”, 24.11.2014, Katowice. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 48. Media w otoczeniu Sztuki, konferencja Intermedia. Aktualizacja zorganizowana przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych i Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, „Galeria Spokojna”, Warszaw 10.12.2014. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 49. Obraz a przestrzeń w czasach powszechnej digitalizacji, ogólnopolska konferencja Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa, zorganizowaną przez Wydział Kulturoznawstwa KUL, 04.2015, Lublin. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 50. Hybrydowy świat bionicznego człowieka, ogólnopolska konferencja Obraz / obraz przestrzeni / przestrzeńKonferencja Obszarów Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Obszarów Sztuki Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 6-7.05.2015, Kraków. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 51. Nowe media i nowe technologie w świecie polityki – szansa czy zagrożenie? Udział w panelu dyskusyjnym odbywający się podczas ogólnopolskiej konferencji Technopolityka. Nowe zjawiska w polityce XXI wieku, Akademii Ignatianum, 2.06.2015, Kraków. Panel był transmitowany do Academia Electronica w Second Life.
 52. Gra w rzeczywistość, udział w panelu dyskusyjnym otwierającym ogólnopolską konferencję Dyskursy gier wideo, Akademia Górniczo-Hutnicza, 5.06.2015, Kraków. Panel był transmitowany do Academia Electronica w Second Life.
 53. Twórcze roboty, 10 Zjazd Filozoficzny, zorganizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-19.09.2015, w Poznaniu. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 54. Zdaj egzamin u bota (wystąpienie plenarne), 25., Ogólnopolskie Sympozjum naukowe Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowany przez Wyższa Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 26.09.2015. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 55. Emocje liczone w bajtach, ogólnopolska konferencja Filozofia technologii III. Szukając człowieka, szukając tożsamości, zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Academia Electronica w Second Life, 10.10.2015, Kraków. Konferencja była transmitowana do Academia Electronica w Second Life.
 56. Art+bits Festiwal, zorganizowany przez Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i Medialab Katowice. Wystąpienie plenarne z udziałem Ryszarda Kluszczyńskiego, Ewy Wójtowicz, Piotra Celińskiego, 13-15.11.2015, Katowice.
 57. Academia Electronica – laboratorium humanistyki (referat plenarny), ogólnopolska konferencja Humanistyka cyfrowa – teoria i praktyka, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod patronatem The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, 26-27.11.2015. Wystąpienie zdalne, w Academia Electronica w Second Life.
 58. Sztuka na styku biologizmu i technologii (referat plenarny), ogólnopolska konferencja Artysta: Biokulturowy interfejs?, zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Mediami, Zespół Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 7 grudnia 2015. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 59. Academia Electronica – overview, ogólnopolska konferencja Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja, zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową, 2 czerwca 2016, Warszawa, uczestnictwo zdalne w Academia Electronica w Second Life.
 60. Po drugiej stronie interfejsu – życie awatarów, ogólnopolska konferencja Widma – anachroniczne czytanie sztuki, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Estetyczne i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 14-15 października 2016, Poznań. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 61. Udział w debacie Modele przyszłej edukacji w zmieniającym się świecie, międzynarodowa konferencja naukowa Socjalia”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 4-5 listopada 2016, Dąbrowa Górnicza.
 62. Udział w panelu Projektowanie czasopisma multimedialnego podczas III Konferencji DARIAH Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8-9 listopada 2016, Poznań.
 63. Academia Electronica – uniwersytet przyszłości, ogólnopolska konferencja Nowoczesna instytucja kultury | Seminarium Audiowizualne, zorganizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny, w Warszawie, 23 listopada 2016. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 64. Telepresence phenonenon, międzynarodowa konferencja #error_in.art. zorganizowana w ramach Digital Attack Art Festival przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 9 grudnia 2016. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 65. Udział w panelowej dyskusji Sztuczna inteligencja – pytania o człowieka, zorganizowanej przez Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, Pinakoteka, Kraków, 23 stycznia 2017.
 66. Uniwersytet w Sieci, ogólnopolska konferencja IV Wrocławskie dni Darwina, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów we Wrocławiu, 18-19 lutego 2017.
 67. Edukacyjne zanurzenie – Sieć jako medium edukacji, III ogólnopolska konferencja Akademia On-Line. Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci, zorganizowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 5-6 kwietnia 2017. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 68. Pedagogika i wychowanie w dwóch światach dzisiejszej rzeczywistości, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej, im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 24 kwietnia 2017. Wystąpienie zdalne, przez Academia Electronica w Second Life.
 69. Wielomedialny dialog w edukacji teorii sztuki, Druga Ogólnopolska Konferencja Intermedia a zwrot kinematograficzny, towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów – WRO 2017, Wrocław 20-21 maja 2017. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 70. Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej, 26. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 29-30 września 2017.
 71. Estetyka w czasach postmedialnych, referat plenarny na III Polskim Kongresie Estetyki Media, Nowe Media czy Post Media Sztuki, zorganizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Estetyczne, Szczecin, 20 Października 2017. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 72. Czy roboty marzą o ludzkich uczuciach?, panel dyskusyjny odbywający się podczas konferencji Emocje Robotów, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Kraków, 20 października 2017. Udział w panelu wzięli: dr hab. Jakub Gomułka, Sidey Myoo. Wystąpienie zdalne przez Academia Electronica w Second Life.
 73. Las Meninas – narracja przez wieki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Awangarda i Awangardy, zorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi i Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 14-15 listopada 2017.
 74. Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym (10 Prawd o świecie elektronicznym), Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Przyszłość w nowym wymiarze – jak technologie AR i VR zmieniają oblicze nauki, edukacji i biznesu, zorganizowana przez Fundację Szkoła Medialna wraz z partnerem merytorycznym, Zakładem Technologii Gier, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 25 maja 2018. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 75. Wirtualne światy to nie tylko gry… zaloguj się do Uniwersytetu 3d, XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Majowe Mrozy w Warszawie, zorganizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Warszawa 27 maja 2018. Wystąpienie zdalne przez Academia Electronica w Second Life.
 76. Wirtualne ogrody, Ogólnopolska konferencja Krajobraz i doświadczenie, zorganizowana przez Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie, 27-28 września 2018. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 77. TechnoFaschon, ogólnopolska konferencja naukowa „DressCodeThinking”, zorganizowana przez Pracownię Projektowania Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie (http://dress-code-thinking.pl/?page_id=204), 8 stycznia 2019. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.

Wykłady

 1. Systemowe ujecie w estetyce, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykład w ramach „Winterakademie 99”, styczeń 1999.
 2. Zrozumieć sztukę współczesną, wykład w ramach cyklu „Wykłady Otwarte w Uniwersytecie Jagiellońskim”, 19.04. 2001.
 3. The Structure of the Advertising Impact, Uniwersytet w Aberdeen, luty 2002.
 4. Od krzemienia do procesora. Sztuka w epoce techniki i technologii. Wykład inaugurujący rozpoczęcie roku akademickiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 30.10.2004.
 5. Ars Electronica On/Off, wykład w Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 18.11. 2005.
 6. Ars Electronica On/Off, sztuka elektronicznej rzeczywistości, Koło Medioznawców Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10.03.2006.
 7. Piękno idei – konceptualny wymiar sztuki. Wykład inaugurujący rozpoczęcie roku akademickiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 9.10.2006.
 8. Czy sztuka boi się Sieci – usieciowienie sztuki, wprowadzenie do dyskusji w panelu Czy sztuka boi się sieci? na Targach Wydawnictw Niszowych i Internetowych, Centrum Kultury Rotunda, w Krakowie, 21.03.2007.
 9. Elektronika, jako medium dla sztuki, Instytut Kulturoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 5.05.2008.
 10. Electronic Art and Culture, Instytut Kulturoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 21.07.2008.
 11. Teleobecność – co to jest Second Life?, ośrodek Akademicki „Barbakan”, 10.12.2008, w Krakowie.
 12. Od e-learningu do e-akademicyzmu. Second Life jako przestrzeń edukacyjna, Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25.11.2010, w Krakowie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 13. …gdy sieć stała się naszą rzeczywistością. Seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym, 15.04.2011, w Krakowie. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 14. Ontoelektronika, seminarium w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 16.05.2011. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 15. Update Sztuki, konferencja zatytułowana Patch! Wysoka Kultura, zorganizowana przez Bunkier Sztuki w Krakowie, 4.11.2011. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 16. Spotkanie naukowe „Cafe Nauka”, zorganizowane przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy z Gazetą Wyborczą, Gazeta Cafe w Krakowie, 11.12.2012.
 17. Filozofia Sieci, wykład w ramach cyklu Świat ludzi i maszyn. Płynne granice, wygłoszony w Międzywydziałowej Pracownii Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 22.01.2014. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 18. Uniwersytet przyszłości – Uniwersytet w sieci, Małopolska Noc Naukowców, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 26.09.2014. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 19. Sztuka i technologia XXI wieku, otwarcie 36 roku działalności Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, aula Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 15.10.2014. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 20. Udział w panelu dyskusyjnym towarzyszącym wystawie Aleksandra Janickiego, Postrcriptum – Figury Niemożliwe. Galeria i!, Kraków, 11.05.2015. Panel połączony był z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 21. Dokąd zmierzasz, Homo technologicus?, Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczne, Kraków, 11.02.2016.
 22. Univeristy in the Web, wykład dla studentów z Amsterdamu, Instytut Filozofii UJ, Kraków 19 kwietnia 2016.
 23. Ars Technologica, udział w Copernicus Festival, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków, 21 maja 2016.
 24. Ars Techné, udział w Ars Techne Festiwal, Barka pod Kładką Ojca Bernatka, Kraków 09.2016. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 25. Czy wychowanie w świecie wirtualnym jest możliwe, Zakładu Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8.11.2016. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 26. Technologiczna natura człowieka, TEDx Polska – Tarnów, zorganizowane pod tytułem The Future is Now, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 24 czerwca 2017. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 27. Wzgórze Krzemowe – Jubileusz 5-lecia Wydziału i 10-lecia Kierunku Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 5 października 2017, Galeria ASP w Krakowie. Udział wzięli: Artur Tajber, Antoni Porczak, Stanisław Tabisz oraz prowadząca Justyna Nowicka.
 28. SztukaNauka, panel dyskusyjny, zorganizowany przez Pracownię Archisfery Wydziały Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, 12 października 2017, Galeria ASP ul. Basztowa 18, Kraków. Udział wzięli: Alicja i Grzegorz Bilińscy, Anna Siwak, Joanna Hoffmann, Paweł Węgrzyn, Łukasz Stawarz, Sidey Myoo.
 29. Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, panel dyskusyjny zorganizowany przez Wydział Intermediów ASP w Krakowie i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka, 18 stycznia 2018, Kraków. Udział wzięli: Łukasz Guzek, Anna Nacher, Artur Tajber, Sidey Myoo.
 30. Tutaj nie ma Sieci! To koniec…, wykład w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 26 luty 2018, Kraków. Wystąpienie połączone było z prezentacją w Academia Electronica w Second Life.
 31. Kondycja i przyszłość sztuki mediów w kontekście planowanych reform w zakresie polityki nauki, prowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach ogólnopolskiej konferencji: Układy Dynamiczne, towarzyszącej Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów WRO, zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych, im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 17-18 maja 2018.